Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2020 13:10 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
23.06.2020 13:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
22.06.2020 14:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o sposobie i formie przeprowadzenia dyskusji publicznej
22.06.2020 14:16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice-Siewierz w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
19.06.2020 13:18 Obwieszenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Goląszka""
19.06.2020 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągu śr/c dn 40 PE”
12.06.2020 13:50 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawieszeniu postępowania w sprawie o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Panatonii Europe Sp. z o.o.
09.06.2020 14:01 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nowym terminie załatwienia sprawy odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
05.06.2020 13:37 Obwieszenie Wójta Gminy Psary informujące strony postępowania o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce"
04.06.2020 14:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągu śr/c dn 40 PE”
04.06.2020 14:04 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące o wydanej decyzji znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.22 dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie
29.05.2020 08:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
26.05.2020 15:12 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
21.05.2020 14:39 Zawiadomienie o czynnościach wyznacznenia punktów granicznych i ustalenia granic ewidencyjnych - robota geodezyjna WG.6640.2449.2019
20.05.2020 15:39 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
19.05.2020 11:18 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.05.2020 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągu śr/c dn 40 PE”
14.05.2020 14:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”
30.04.2020 15:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infranstruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
28.04.2020 14:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
27.04.2020 11:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
24.04.2020 11:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary informujące strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś – Przeczyce” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
23.04.2020 14:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”
21.04.2020 12:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
08.04.2020 15:39 Obwieszczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenia badań archeologicznych

poprzednia 1 2 3 4 następna