Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2020 12:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka"
14.09.2020 14:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.09.2020 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6”
08.09.2020 09:30 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza
08.09.2020 09:20 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn."Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
04.09.2020 11:49 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o przedłużonym terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej
04.09.2020 11:47 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 2 położonego w Mierzęcicach Osiedlu 29
01.09.2020 13:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka"
01.09.2020 09:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infranstruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
28.08.2020 15:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych 945/17, 3090/3, 3090/4
21.08.2020 15:04 Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w ramach zadania "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
17.08.2020 11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 wraz z przyłączem PE Ø 25 do budynku jednorodzinnego w Nowej Wsi, ul. Wojska Polskiego, działka nr 22/6"
14.08.2020 10:24 Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzenie do urządzeń wodnych - skrzynek rozsączających wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi p.poż. próg 27 na terenie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
11.08.2020 12:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.08.2020 07:41 Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec- Starcza
04.08.2020 15:15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dla zadania pn „Budowa Bazy Paliw na terenie MPL Katowice"
04.08.2020 14:46 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - Suzuki Swift
04.08.2020 14:45 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - Skoda Fabia
04.08.2020 14:32 Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o pierwszej licytacji ruchomości - Renault Master
04.08.2020 13:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej...
04.08.2020 13:49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej...
28.07.2020 14:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka”
21.07.2020 13:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infranstruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową"
14.07.2020 15:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekonstrukcja parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remont piwnicy wschodniej zamku w Siewierzu"
29.06.2020 13:13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informujące o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy utrzymania lotniska (KOL) na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

poprzednia 1 2 3 4 następna