Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2020 12:54 Nr 0050.353.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.09.2020 12:51 Nr 0050.352.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
25.09.2020 12:50 Nr 0050.351.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
25.09.2020 12:37 Nr 0050.350.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
25.09.2020 12:34 Nr 0050.349.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
25.09.2020 12:32 Nr 0050.347.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sadowie przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
25.09.2020 12:29 Nr 0050.346.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
25.09.2020 11:46 Nr 0050.345.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
25.09.2020 11:45 Nr 0050.344.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
25.09.2020 11:39 Nr 0050.343.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 20 października 2016r.
25.09.2020 11:37 Nr 0050.342.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
25.09.2020 11:33 Nr 0050.341.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, przeznaczonych do sprzedaży
25.09.2020 11:30 Nr 0050.340.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2020 roku
25.09.2020 11:10 Nr 0050.339.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2020 roku
25.09.2020 10:44 Nr 0050.336.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2020r.
25.09.2020 10:36 Nr 0050.335.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego
25.09.2020 10:31 Nr 0050.334.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi
25.09.2020 10:30 Nr 0050.333.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.09.2020 10:23 Nr 0050.332.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
25.09.2020 10:20 Nr 0050.331.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
25.09.2020 10:18 Nr 0050.330.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
25.09.2020 10:10 Nr 0050.329.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
27.08.2020 15:32 Nr 0050.328.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
27.08.2020 15:30 Nr 0050.327.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
27.08.2020 15:27 Nr 0050.326.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.664.2018r. Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 5 następna