Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 09:46 Nr 0050.415.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.01.2021 09:38 Nr 0050.414.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.01.2021 09:31 Nr 0050.413.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
22.12.2020 10:35 Nr 0050.412.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
22.12.2020 10:31 Nr 0050.411.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021 - 2027
22.12.2020 10:28 Nr 0050.410.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
22.12.2020 10:24 Nr 0050.409.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.12.2020 10:22 Nr 0050.408.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
22.12.2020 10:18 Nr 0050.407.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
22.12.2020 10:15 Nr 0050.406.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie procedury przeprowadzania kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice, w zakresie przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych
14.12.2020 15:20 Nr 0050.405.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia sposobu załatwiania spraw związanych z potwierdzaniem faktu zawarcia umów dzierżawy
14.12.2020 15:15 Nr 0050.404.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
14.12.2020 15:16 Nr 0050.403.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
14.12.2020 15:09 Nr 0050.402.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
14.12.2020 15:00 Nr 0050.401.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
14.12.2020 14:50 Nr 0050.400.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
14.12.2020 14:48 Nr 0050.399.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14.12.2020 14:47 Nr 0050.398.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
14.12.2020 14:35 Nr 0050.397.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
14.12.2020 14:32 Nr 0050.396.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
14.12.2020 14:28 Nr 0050.395.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
14.12.2020 14:22 Nr 0050.394.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
24.11.2020 10:11 Nr 0050.393.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
24.11.2020 10:03 Nr 0050.392.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
24.11.2020 09:57 Nr 0050.391.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

1 2 3 4 5 6 następna