Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2020 12:53 Nr XIV/119/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
03.02.2020 12:50 Nr XIV/118/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
03.02.2020 12:44 Nr XIV/117/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
03.02.2020 12:38 Nr XIV/116/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
03.02.2020 12:31 Nr XIV/115/2020 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
03.02.2020 12:25 Nr XIV/114/2020 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
03.02.2020 12:22 Nr XIV/113/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza
03.02.2020 12:16 Nr XIV/112/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
03.02.2020 12:08 Nr XIV/111/2020 Uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
03.02.2020 11:19 Nr XIV/110/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice