Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2020 12:53 Nr XVIII/165/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś
02.10.2020 12:50 Nr XVIII/164/2020 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku
02.10.2020 12:47 Nr XVIII/163/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
02.10.2020 12:43 Nr XVIII/162/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
02.10.2020 12:37 Nr XVIII/161/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie
02.10.2020 12:33 Nr XVIII/160/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
02.10.2020 12:28 Nr XVIII/159/2020 Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
02.10.2020 12:22 Nr XVIII/158/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
02.10.2020 12:17 Nr XVIII/157/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
02.10.2020 12:09 Nr XVIII/156/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.
28.08.2020 13:17 Nr XVII/155/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
28.08.2020 13:16 Nr XVII/154/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
28.08.2020 13:15 Nr XVII/153/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Toporowice nazwy: Kwiatowa
28.08.2020 13:13 Nr XVII/152/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej
28.08.2020 13:11 Nr XVII/151/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice
28.08.2020 13:10 Nr XVII/150/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
28.08.2020 13:08 Nr XVII/149/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021
28.08.2020 13:05 Nr XVII/148/2020 Uchwała w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach
28.08.2020 13:04 Nr XVII/147/2020 Uchwała w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi
28.08.2020 13:01 Nr XVII/146/2020 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
28.08.2020 12:57 Nr XVII/145/2020 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice
19.06.2020 13:20 Nr XVI/144/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
19.06.2020 12:42 Nr XVI/143/2020 Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
19.06.2020 12:39 Nr XVI/142/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
19.06.2020 12:35 Nr XVI/141/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska

1 2 3 następna