Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2020 07:55 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
02.12.2020 08:10 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
30.10.2020 09:38 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, przeznaczonej do sprzedaży
30.10.2020 09:33 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś i obrębie Sadowie przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
23.10.2020 09:41 Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
12.10.2020 13:23 Informacja w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
09.10.2020 09:03 Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej
11.09.2020 10:32 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sadowie przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
11.09.2020 10:28 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
04.09.2020 09:23 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, przeznaczonych do sprzedaży
02.07.2020 11:14 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach: Mierzęcice, Przeczyce i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.04.2020 10:56 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.04.2020 10:53 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.04.2020 10:49 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.04.2020 10:42 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.04.2020 10:37 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Przeczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
06.03.2020 09:38 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej