Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2020 08:53 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.11.2020 13:48 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.10.2020 09:17 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.10.2020 15:29 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
13.10.2020 12:47 Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.10.2020 13:52 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
30.09.2020 15:49 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
17.09.2020 09:02 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
15.09.2020 14:32 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
26.08.2020 15:53 Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
13.08.2020 09:35 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021
20.07.2020 14:04 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021
31.03.2020 14:55 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
17.03.2020 10:07 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
24.02.2020 15:20 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020
07.02.2020 12:52 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020
29.01.2020 11:54 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
15.01.2020 09:21 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 2.01.2020 r. do 10.01.2020 r.
14.01.2020 14:19 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
23.12.2019 09:43 Konsultacje społeczne w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice