Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2020 13:33 Nr XVIII/163/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
02.10.2020 13:28 Nr XVIII/162/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
30.09.2020 15:44 Nr 4200/IV/128/2020 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
19.06.2020 12:57 Nr XVI/139/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
19.06.2020 12:55 Nr XVI/138/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
23.04.2020 14:17 Nr XV/131/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
23.04.2020 14:15 Nr XV/130/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
07.04.2020 14:55 Nr 4200/IV/64/2020 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
03.02.2020 13:08 Nr XIV/119/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
03.02.2020 13:06 Nr XIV/118/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
29.01.2020 09:27 Nr 4200/IV/36/2020 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
29.01.2020 09:18 Nr 4200/IV/35/2020 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Mierzęcice