Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2019 10:32 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019r.
23.08.2019 10:27 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019r.
22.08.2019 15:08 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.
20.08.2019 10:04 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
14.08.2019 16:02 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.
13.08.2019 11:59 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.
13.08.2019 11:55 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 22 września 2019 r.