Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 10:45 Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 30.12.2019r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r.
16.12.2019 15:28 Interpelacja Radnego Roberta Małeckiego z dnia 16.12.2019r. w sprawie zmiany ustalonej kwoty dotyczącej części optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
02.12.2019 15:25 Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 02.12.2019r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Polnej i Cichej w miejscowości Przeczyce
27.11.2019 15:40 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie systemu gospodarowania odpadami kumunalnymi
27.11.2019 15:37 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie budowy wagi najazdowej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
16.10.2019 16:59 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 16.10.2019r. w sprawie szkolenia radnych Rady Gminy Mierzęcice
16.10.2019 16:56 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 16.10.2019r. w sprawie działek o charakterze przemysłowym.
01.10.2019 09:05 Interpelacja Radnej Bożeny Jach z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mierzęcice w Okręgu nr 5 i nr 15
01.10.2019 08:58 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawie chodnika dla pieszych wytyczonego wzdłuż zachodniego ogrodzenia hotelu "Iskra"
24.06.2019 15:15 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowanej Osiedlowej filii bibliotecznej
29.05.2019 09:10 Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
29.05.2019 08:55 Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
29.05.2019 08:46 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie zalegających śmieci i zanieczyszczeń na terenach położonych w gminie Mierzęcice
29.05.2019 08:44 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Mierzęcice II
29.05.2019 08:40 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie współpracy ze Wspólnotami Gruntowymi
29.05.2019 08:34 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad węzłem Mierzęcice
29.05.2019 08:24 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
20.03.2019 16:45 Zapytanie Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 20.03.2019r. w sprawie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Mierzęcice - Osiedle
30.01.2019 16:26 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie aktualnej rzeczywistej wielkości długu gminy