Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2019 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przekazaniu pisma do organu opiniującego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie opinii dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
31.05.2019 13:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieku Dopływ Sadowia kanalizacji sanitarnej
29.05.2019 13:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
27.05.2019 12:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
22.05.2019 14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
21.05.2019 10:35 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej GDDKiA do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu
14.05.2019 14:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przekazaniu do organów opiniujących uwag i protestów w złożonych w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
14.05.2019 14:17 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego...
13.05.2019 13:42 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego
09.05.2019 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
08.05.2019 14:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
06.05.2019 15:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
30.04.2019 15:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Toporowicach przy ul. Mostowej”
29.04.2019 14:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach...
19.04.2019 12:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
19.04.2019 12:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia"
19.04.2019 10:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej śr/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego"
18.04.2019 10:33 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
08.04.2019 15:16 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Śląskiego o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko-Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 - 11+760"
08.04.2019 11:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych”
08.04.2019 11:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
28.03.2019 12:15 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o prowadzonym postpowaniu odwoławczym w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
21.03.2019 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
20.03.2019 14:46 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Przemszy w zbiorniku wodnym Przeczyce
15.03.2019 09:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny inwestycyjne

poprzednia 1 2 3 4 następna