Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2019 10:16 Obwieszczenie Śląskeigo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
01.10.2019 13:28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019
27.09.2019 08:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa stalowej wieży kratowej BED7003_B
23.09.2019 11:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
23.09.2019 10:44 Obwieszczenie Wójta Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
10.09.2019 12:09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego
10.09.2019 11:56 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej lini kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry"
06.09.2019 11:43 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
03.09.2019 14:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_F wraz z instalacją zasilającą
03.09.2019 13:48 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice
22.08.2019 13:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Przebudowie i rozbudowie świetlnego systemu nawigacyjnego na płycie postojowej samolotów oraz zmianie oznakowania pionowego (poprzez montaż 5 tablic oznakowania pionowego) i poziomego
12.08.2019 15:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie Jeleń na sezon łowiecki 2019-2020
07.08.2019 16:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
30.07.2019 14:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
30.07.2019 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa stalowej wieży kratowej BED7003_B
16.07.2019 11:39 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice
12.07.2019 13:15 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...
03.07.2019 16:47 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji
01.07.2019 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania
24.06.2019 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice
19.06.2019 14:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Przebudowie i rozbudowie świetlnego systemu nawigacyjnego na płycie postojowej samolotów oraz zmianie oznakowania pionowego (poprzez montaż 5 tablic oznakowania pionowego) i poziomego
18.06.2019 12:16 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
10.06.2019 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
10.06.2019 14:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny inwestycyjne
07.06.2019 13:19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach

poprzednia 1 2 3 4 następna