Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 13:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna”
20.12.2019 13:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie Budowy sieci gazowej
20.12.2019 13:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn. Budowa kontenerowej stacji
18.12.2019 15:42 Zawiadomienie Wójta Gminy Psary dot. postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś – Przeczyce”,
13.12.2019 10:30 Zawiadomienie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce"
11.12.2019 13:39 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej DW 913 Etap II
11.12.2019 13:33 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej DW 913 Etap II
02.12.2019 13:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej śr/c w miejscowości Dąbie Chrobakowe oraz Toporowicach
28.11.2019 14:41 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sparwie wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacja inwestycji - Budowa drogi S1 - Pyrzowice - Podawrpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - W. Lotnisko)
27.11.2019 14:29 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania nowego terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
22.11.2019 12:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna” w części obejmującej fragment ulicy Głowackiego w Mierzęcicach
21.11.2019 08:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_F wraz z instalacją zasilającą"
20.11.2019 12:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Wolności, ul. Gminnej w Mierzęcicach oraz ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi”
20.11.2019 11:48 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania wobec części stron dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
14.11.2019 12:06 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonej dla inwestycji pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
08.11.2019 11:35 Obwieszczenie Śląskeigo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
07.11.2019 15:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie Gwardia
07.11.2019 14:28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "Budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach"
05.11.2019 08:30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. otrzymania od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informacji o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
31.10.2019 14:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
21.10.2019 12:51 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy bazy paliw wraz z infrastrukturą MPL Katowice w Pyrzowicach
21.10.2019 12:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa stalowej wieży kratowej BED7003_B
18.10.2019 11:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice – ul. Głowackiego
18.10.2019 10:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
09.10.2019 16:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce"

1 2 3 4 następna