Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2019 15:04 Nr 0050.208.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
21.11.2019 15:00 Nr 0050.207.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
21.11.2019 14:55 Nr 0050.206.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
21.11.2019 14:54 Nr 0050.205.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
21.11.2019 14:53 Nr 0050.204.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
21.11.2019 14:52 Nr 0050.203.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
21.11.2019 14:45 Nr 0050.201.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
21.11.2019 14:44 Nr 0050.200.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
21.11.2019 14:42 Nr 0050.199.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
21.11.2019 14:41 Nr 0050.198.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2019 roku
21.11.2019 14:39 Nr 0050.197.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
21.11.2019 14:37 Nr 0050.196.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
23.10.2019 12:40 Nr 0050.195.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstwa domowych...
23.10.2019 09:50 Nr 0050.194.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
23.10.2019 09:47 Nr 0050.193.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
23.10.2019 09:45 Nr 0050.192.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
23.10.2019 09:44 Nr 0050.191.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
23.10.2019 09:39 Nr 0050.190.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Mierzęcice
23.10.2019 09:36 Nr 0050.189.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
23.10.2019 09:32 Nr 0050.188.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
23.10.2019 09:24 Nr 0050.187.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
23.10.2019 09:23 Nr 0050.186.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
23.10.2019 09:21 Nr 0050.185.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
23.10.2019 09:18 Nr 0050.184.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
15.10.2019 13:32 Nr 0050.183.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna