Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 09:29 Nr 0050.237.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 20 października 2016r.
23.01.2020 08:30 Nr 0050.236.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
23.01.2020 08:28 Nr 0050.235.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
23.01.2020 08:25 Nr 0050.234.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
31.12.2019 08:56 Nr 0050.233.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
31.12.2019 08:54 Nr 0050.232.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
31.12.2019 08:52 Nr 0050.231.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
27.12.2019 09:54 Nr 0050.230.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
27.12.2019 09:52 Nr 0050.229.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
27.12.2019 09:51 Nr 0050.228.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej realizacji zadań obronnych
27.12.2019 09:50 Nr 0050.227.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
27.12.2019 09:47 Nr 0050.226.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
27.12.2019 09:46 Nr 0050.225.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
27.12.2019 09:43 Nr 0050.224.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 udzielanej na każdego ucznia z budżetu Gminy Mierzęcice
13.12.2019 12:00 Nr 0050.223.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
13.12.2019 11:58 Nr 0050.222.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13.12.2019 11:56 Nr 0050.221.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
13.12.2019 11:53 Nr 0050.220.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
13.12.2019 11:43 Nr 0050.219.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
13.12.2019 11:40 Nr 0050.217.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
13.12.2019 11:39 Nr 0050.216.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13.12.2019 11:37 Nr 0050.215.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
13.12.2019 11:34 Nr 0050.214.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
13.12.2019 11:32 Nr 0050.213.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
13.12.2019 11:31 Nr 0050.212.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...

1 2 3 4 5 6 następna