Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 10:07 Nr 0050.87.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
20.05.2019 10:05 Nr 0050.86.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
20.05.2019 10:04 Nr 0050.85.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
20.05.2019 09:51 Nr 0050.83.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2018 rok
20.05.2019 09:45 Nr 0050.82.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2018 rok
20.05.2019 09:42 Nr 0050.81.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatiwerdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za 2018 rok
20.05.2019 09:35 Nr 0050.80.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
10.05.2019 10:42 Nr 0050.79.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
10.05.2019 10:34 Nr 0050.78.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
10.05.2019 10:30 Nr 0050.77.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
10.05.2019 10:26 Nr 0050.76.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
10.05.2019 10:18 Nr 0050.75.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
10.05.2019 10:16 Nr 0050.74.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10.05.2019 10:13 Nr 0050.73.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2018 r.
10.05.2019 10:09 Nr 0050.72.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
10.05.2019 10:07 Nr 0050.71.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
10.05.2019 10:04 Nr 0050.70.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2019 roku
19.04.2019 12:46 Nr 0050.69.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
19.04.2019 12:44 Nr 0050.68.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
19.04.2019 12:42 Nr 0050.67.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
19.04.2019 12:32 Nr 0050.66.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
08.04.2019 08:41 Nr 0050.65.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
08.04.2019 08:38 Nr 0050.64.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.211.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości...
08.04.2019 08:36 Nr 0050.63.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
08.04.2019 08:33 Nr 0050.62.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok

1 2 3 następna