Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2019 12:46 Nr 0050.69.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
19.04.2019 12:44 Nr 0050.68.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
19.04.2019 12:42 Nr 0050.67.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
19.04.2019 12:32 Nr 0050.66.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
08.04.2019 08:41 Nr 0050.65.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
08.04.2019 08:38 Nr 0050.64.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.211.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości...
08.04.2019 08:36 Nr 0050.63.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
08.04.2019 08:33 Nr 0050.62.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
08.04.2019 08:31 Nr 0050.61.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
22.03.2019 09:33 Nr 0050.60.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
22.03.2019 09:30 Nr 0050.59.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie Statutu Gminy Mierzęcice
22.03.2019 09:28 Nr 0050.58.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
22.03.2019 09:26 Nr 0050.57.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
22.03.2019 09:24 Nr 0050.56.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
22.03.2019 09:22 Nr 0050.55.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
22.03.2019 09:21 Nr 0050.54.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
22.03.2019 09:19 Nr 0050.53.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych...
22.03.2019 09:16 Nr 0050.52.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłu lub żywności...
22.03.2019 09:11 Nr 0050.51.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za IV kwartał 2018 roku
11.03.2019 13:07 Nr 0050.50.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
11.03.2019 13:05 Nr 0050.49.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11.03.2019 13:02 Nr 0050.48.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
11.03.2019 12:59 Nr 0050.47.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie opracowania "Planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Mierzęcice na potrzeby obronne państwa"
11.03.2019 12:55 Nr 0050.46.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
27.02.2019 14:10 Nr 0050.45.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...

1 2 następna