Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2019 10:50 Nr IV/32/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boguchwałowice
01.02.2019 10:44 Nr IV/31/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
01.02.2019 10:25 Nr IV/30/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
01.02.2019 10:17 Nr IV/29/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
01.02.2019 10:04 Nr IV/28/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:49 Nr IV/27/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice - ul. Głowackiego
01.02.2019 09:44 Nr IV/26/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:39 Nr IV/25/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice
01.02.2019 09:33 Nr IV/24/2019 Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
01.02.2019 09:11 Nr IV/23/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
01.02.2019 08:35 Nr IV/22/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok