Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 15:21 Nr XI/98/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026
28.11.2019 15:19 Nr XI/97/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
19.11.2019 15:26 Nr 4200/IV/129/2019 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonejprzez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
18.10.2019 07:45 Nr X/91/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
18.10.2019 07:39 Nr X/90/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
01.10.2019 15:09 Nr IX/83/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
01.10.2019 15:06 Nr IX/82/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
29.08.2019 14:38 Nr VIII/81/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
29.08.2019 14:36 Nr VIII/80/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
26.06.2019 11:44 Nr VII/71/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
26.06.2019 11:44 Nr VII/70/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
30.05.2019 10:07 Nr VI/60/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
30.05.2019 10:04 Nr VI/59/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
15.04.2019 12:39 Nr 4200/IV/67/2019 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
25.03.2019 11:02 Nr V/34/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
25.03.2019 10:45 Nr V/33/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
01.02.2019 09:23 Nr IV/23/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
01.02.2019 09:01 Nr IV/22/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
07.01.2019 15:29 Nr 4200/IV/6/2019 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
07.01.2019 15:26 Nr 4200/IV/5/2019 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Mierzęcice