Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2019 08:26 Nr 0050.26.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
10.01.2019 08:25 Nr 0050.25.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
09.01.2019 10:43 Nr 0050.24.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
09.01.2019 10:40 Nr 0050.23.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
09.01.2019 10:39 Nr 0050.22.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
09.01.2019 10:36 Nr 0050.21.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębie Najdziszów i obrębie Przeczyce, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
09.01.2019 10:33 Nr 0050.20.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
09.01.2019 10:32 Nr 0050.19.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej...
07.01.2019 09:04 Nr 0050.18.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Mierzęcice
07.01.2019 08:42 Nr 0050.17.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
07.01.2019 08:40 Nr 0050.16.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
07.01.2019 08:39 Nr 0050.15.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
07.01.2019 08:34 Nr 0050.14.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
19.12.2018 16:51 Nr 0050.13.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
19.12.2018 09:55 Nr 0050.12.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
19.12.2018 09:52 Nr 0050.11.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
19.12.2018 09:50 Nr 0050.10.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
19.12.2018 09:49 Nr 0050.9.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
19.12.2018 09:47 Nr 0050.8.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
19.12.2018 09:44 Nr 0050.7.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 udzielanych na każdego ucznia z budżetu Gminy Mierzęcice
19.12.2018 09:32 Nr 0050.6.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej...
19.12.2018 09:31 Nr 0050.5.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice
19.12.2018 09:29 Nr 0050.4.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mierzęcice
19.12.2018 09:27 Nr 0050.3.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
19.12.2018 09:25 Nr 0050.2.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok

1 2 następna