Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 17:00 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach III sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Mierzęcice
11.10.2018 10:42 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania
11.10.2018 10:35 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Mierzęcice
11.10.2018 10:32 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 1 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mierzęcice
11.10.2018 10:13 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 1 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mierzęcice
03.10.2018 11:02 Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych
02.10.2018 15:19 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mierzęcice
02.10.2018 15:10 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
25.09.2018 09:45 Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o terminie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
11.09.2018 12:10 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych...
27.08.2018 15:28 0050.698.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych...
20.08.2018 11:58 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2018 - 2023