Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2018 12:53 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 12:51 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 11:52 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
28.09.2018 13:59 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
27.09.2018 11:00 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wniosku do Komisarza Wyborczego III o odwołanie ze składu GKW w Mierzęcicach dwóch członków oraz uzupełnienie jej składu
18.09.2018 12:40 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 3
13.09.2018 11:27 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach...
12.09.2018 17:25 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach
12.09.2018 17:24 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach
12.09.2018 17:15 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.