Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2018 09:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
11.10.2018 09:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
19.09.2018 12:12 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
17.09.2018 12:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Mierzecice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 27.08.2018r.
12.09.2018 15:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
07.09.2018 13:39 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu postępowania administrcyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych...
03.09.2018 10:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice
27.08.2018 10:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach na działkach nr ewidencyjny: 979/3, 979/5, 980/1, 981/1, 982/3, 982/5, 983/1, 984/1, 920/1 oraz 1094/2"
31.07.2018 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
19.07.2018 14:05 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie
13.07.2018 12:17 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
13.07.2018 12:14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
06.07.2018 13:46 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach
05.07.2018 13:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej PE Ø63mm"
15.06.2018 12:22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
07.06.2018 14:44 Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzcięcia pn. "„Budowa sieci gazowej PE Ø63mm”.
06.06.2018 16:44 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
06.06.2018 12:44 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Śląskiego udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła...
04.06.2018 14:57 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zawieszeniu postępowania w sprawie wyd decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach
22.05.2018 14:28 Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.„Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach...
17.05.2018 14:27 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy MPL Katowice w Pyrzowicach
11.05.2018 08:49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej PE Ø63mm"
09.05.2018 08:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...
07.05.2018 13:55 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
20.04.2018 12:01 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie

1 2 następna