Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 15:29 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Mierzęcice dot. obiektu infrastruktury technicznej
14.12.2018 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.11.2018 12:12 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
27.11.2018 10:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
20.11.2018 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie „Gwardia” oraz Koło Łowieckie „Jeleń”
19.11.2018 07:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV”
07.11.2018 11:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
30.10.2018 15:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.10.2018 14:00 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej 78
24.10.2018 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV”
23.10.2018 14:47 Zawiadomienie GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182...
23.10.2018 14:44 Zawiadomienie GDOŚ utrzymujące w mocy postanowienie RDOŚ w Katowicach nakładające rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję określającą środowskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie
11.10.2018 09:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
11.10.2018 09:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
19.09.2018 12:12 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
17.09.2018 12:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Mierzecice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 27.08.2018r.
12.09.2018 15:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
07.09.2018 13:39 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu postępowania administrcyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych...
03.09.2018 10:38 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice
27.08.2018 10:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach na działkach nr ewidencyjny: 979/3, 979/5, 980/1, 981/1, 982/3, 982/5, 983/1, 984/1, 920/1 oraz 1094/2"
31.07.2018 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
19.07.2018 14:05 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie
13.07.2018 12:17 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
13.07.2018 12:14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
06.07.2018 13:46 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach

1 2 następna