Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 15:25 Nr L/370/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
23.10.2018 15:21 Nr L/369/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
23.10.2018 15:18 Nr L/368/2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
23.10.2018 15:15 Nr L/367/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
23.10.2018 15:01 Nr L/364/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
01.10.2018 10:34 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.08.2018 09:04 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.08.2018 09:03 Nr XLVIII/355/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
29.08.2018 09:01 Nr XLVIII/353/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
29.08.2018 09:01 Nr XLVIII/354/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice
29.08.2018 07:45 Nr XLVIII/350/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 09:19 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 08:10 Nr XLVI/342/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 10:21 Nr XLV/341/2018 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
25.05.2018 10:08 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 12:49 Nr XLIV/336/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
20.04.2018 12:48 Nr XLIV/335/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 12:47 Nr XLIV/330/2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
23.03.2018 09:51 Nr XLIII/323/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice
23.03.2018 09:49 Nr XLIII/321/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
23.03.2018 09:22 Nr XLIII/317/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.02.2018 14:23 Nr XLII/316/2018 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice
28.02.2018 14:20 Nr XLII/313/2018 Uchwała w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
28.02.2018 13:45 Nr XLII/311/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok