Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2018 14:36 Nr 7/L Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
15.10.2018 14:29 Nr 6/L Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
15.10.2018 13:58 Nr 5/L Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
15.10.2018 13:57 Nr 4/L Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
15.10.2018 13:55 Nr 3/L Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
15.10.2018 13:49 Nr 2/L Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
15.10.2018 13:45 Nr 1/L Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
21.09.2018 13:29 Nr 6/XLIX Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
21.09.2018 13:23 Nr 5/XLIX Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
21.09.2018 13:21 Nr 4/XLIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
21.09.2018 13:19 Nr 3/XLIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. "Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach"
21.09.2018 13:18 Nr 2/XLIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
21.09.2018 13:16 Nr 1/XLIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
22.08.2018 16:53 Nr 7/XLVIII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
22.08.2018 16:51 Nr 6/XLVIII Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
22.08.2018 16:49 Nr 5/XLVIII Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice
22.08.2018 16:47 Nr 4/XLVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze...
22.08.2018 16:45 Nr 3/XLVIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Wyrównujemy szanse...
22.08.2018 16:40 Nr 2/XLVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
22.08.2018 16:37 Nr 1/XLVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
18.07.2018 09:39 Nr 1/XLVII Projekt uchwały w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
22.06.2018 11:50 Nr 5/XLVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
22.06.2018 11:48 Nr 4/XLVI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
22.06.2018 11:46 Nr 3/XLVI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
22.06.2018 11:42 Nr 2/XLVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025

1 2 3 następna