Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2018 09:39 Nr III/16/2018 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
21.12.2018 09:15 Nr III/15/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
21.12.2018 09:05 Nr III/14/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
21.12.2018 08:49 Nr III/13/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
13.12.2018 09:31 Nr 4200/IV/168/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
13.12.2018 09:32 Nr 4200/IV/167/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Mierzęcice
13.12.2018 09:28 Nr 4200/IV/166/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
23.10.2018 15:07 Nr L/365/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.10.2018 15:00 Nr L/364/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
02.10.2018 15:26 Nr 4200/III/156/2018 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
01.10.2018 10:37 Nr XLIX/360/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
01.10.2018 10:28 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:35 Nr XLVIII/358/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 15:34 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 14:13 Nr XLVIII/351/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 14:05 Nr XLVIII/350/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 09:08 Nr XLVI/348/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 09:07 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 08:09 Nr XLVI/343/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 08:07 Nr XLVI/342/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 10:12 Nr XLV/340/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
25.05.2018 10:02 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 12:43 Nr XLIV/336/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
20.04.2018 12:43 Nr XLIV/335/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
17.04.2018 09:38 Nr 4200/III/65/2018 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

1 2 następna