Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2019 13:07 Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
10.05.2019 13:13 Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
10.05.2019 13:18 Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
10.05.2019 13:22 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
10.05.2019 13:25 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
10.05.2019 13:27 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
10.05.2019 13:29 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
10.05.2019 13:32 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
10.05.2019 13:34 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
10.05.2019 13:36 Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
21.12.2018 09:39 Nr III/16/2018 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
21.12.2018 09:15 Nr III/15/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
21.12.2018 09:05 Nr III/14/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
21.12.2018 08:49 Nr III/13/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
13.12.2018 09:31 Nr 4200/IV/168/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
13.12.2018 09:32 Nr 4200/IV/167/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Mierzęcice
13.12.2018 09:28 Nr 4200/IV/166/2018 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
23.10.2018 15:07 Nr L/365/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.10.2018 15:00 Nr L/364/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
02.10.2018 15:26 Nr 4200/III/156/2018 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
01.10.2018 10:37 Nr XLIX/360/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
01.10.2018 10:28 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:35 Nr XLVIII/358/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 15:34 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 14:13 Nr XLVIII/351/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025

1 2 następna