Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2018 11:27 GK 271.0013.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
12.12.2018 12:26 GK 271.0012.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
06.12.2018 14:22 GK 271.0011.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
26.11.2018 13:29 GK 271.0010.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
21.11.2018 15:14 GK 271.0009.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
19.11.2018 14:37 GK 271.0007.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
29.10.2018 14:41 GK 271.0008.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
09.10.2018 15:04 GK 271.0006.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
27.09.2018 13:46 GK 271.0005.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
28.06.2018 14:36 GK 271.0004.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach.
16.05.2018 15:23 GK 271.0003.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
07.05.2018 13:26 GK 271.0002.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice
30.03.2018 10:37 GK 271.0001.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice”