Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2019 12:34 GK 271.0012.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn. .Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice"-Część nr 1 i 2
04.01.2019 12:24 GK 271.0012.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice"-Część nr 3
21.12.2018 11:00 GK 271.0010.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
06.12.2018 14:03 GK 271.0007.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 1
06.12.2018 13:59 GK 271.0007.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 2
12.10.2018 12:35 GK 271.0005.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach”
25.07.2018 12:09 GK 271.0004.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach - część nr 2"
17.07.2018 13:44 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn.: "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach - część nr 1"
04.07.2018 15:45 GK 271.0003.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa”
11.06.2018 15:13 GK 271.0002.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”
30.05.2018 15:57 GK 271.0003.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa”
30.05.2018 15:54 GK 271.0002.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”
21.05.2018 15:01 GK.271.0001.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice”
04.05.2018 10:17 GK 271.0001.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice”
18.01.2018 13:57 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”
04.01.2018 14:24 GK 271.0006.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”