Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2017 13:07 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze
28.04.2017 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.04.2017 13:07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania pn. Gazociąg wysokieg ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa...
12.04.2017 12:19 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w Toporowicach”
22.03.2017 08:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w Toporowicach”.
20.02.2017 12:30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postepowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III)...
14.02.2017 13:44 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanym postanowieniu, którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
20.01.2017 09:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w Siewierzu - Osiedle Zachód i Jezioro

poprzednia 1 2 3