Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2017 11:29 Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2492_OS_2017 z 25 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
30.08.2017 11:27 Obwieszczenie Marszałka o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2350_OS_2017 z 11 lipca 2017 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
22.08.2017 14:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach
22.08.2017 14:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
21.08.2017 14:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej...
21.08.2017 12:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w Żelisławicach przy ul. Przyszłości
21.08.2017 10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach Święta"
10.08.2017 11:45 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu o wyrażenie opinii do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w ramach przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
10.08.2017 11:42 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
08.08.2017 12:38 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S-1...
08.08.2017 12:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.08.2017 15:26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
28.07.2017 10:42 Publiczne obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
17.07.2017 11:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.07.2017 11:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...
07.07.2017 10:53 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
30.06.2017 12:23 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu skargi do WSA w Warszawie na decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji RDOŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000...
27.06.2017 10:46 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa drogi ekspresowej S-1...
26.06.2017 15:01 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
26.06.2017 14:57 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzenia wodnego...
12.06.2017 13:32 Obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego wykonania urządzeń wodnych w pasie montażowym projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa wraz ze światłowodem
09.06.2017 13:55 Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych gazociągiem wraz z kablem światlowodowym...
29.05.2017 08:48 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie
22.05.2017 10:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
12.05.2017 13:06 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

poprzednia 1 2 3 następna