Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 10:58 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
21.12.2017 12:52 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji DLI.1.6220.25.2017.IS.22, uchylajej w części i orzekajcej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
11.12.2017 14:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182...
08.12.2017 12:37 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
04.12.2017 14:35 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o możliwości zapoznania się stron z materiałami w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
30.11.2017 11:50 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
27.11.2017 14:57 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o pierwszym naborze dzieci do nowo utworzonego Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi...
10.11.2017 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach"
08.11.2017 16:55 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2492.OS.2017
08.11.2017 16:53 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2350.OS.2017
06.11.2017 14:46 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego...
26.10.2017 10:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta"
24.10.2017 13:57 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II. odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86
20.10.2017 08:52 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej”
16.10.2017 15:21 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.10.2017 12:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
04.10.2017 16:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania 14 domów jednorodzinnych...
04.10.2017 16:40 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o otwartej rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"
29.09.2017 13:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta”.
29.09.2017 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej”
19.09.2017 14:56 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące przedsięwzięcia pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów...
14.09.2017 12:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Źelisławicach przy ul. Przyszłości
12.09.2017 14:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej...
08.09.2017 13:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Toporowicach przy ul. Mostowej
30.08.2017 11:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 następna