Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 10:37 Nr XL/303/2017 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
29.12.2017 10:36 Nr XL/300/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.12.2017 13:09 Nr XXXIX/295/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII2792013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013 r.
01.12.2017 13:08 Nr XXXIX/293/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku
01.12.2017 13:07 Nr XXXIX/292/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
01.12.2017 13:05 Nr XXXIX/290/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
26.10.2017 12:56 Nr XXXVIII/286/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś
26.10.2017 12:55 Nr XXXVIII/281/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
26.10.2017 12:53 Nr XXXVIII/280/2017 Uchwała w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
26.10.2017 12:52 Nr XXXVIII/277/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
28.09.2017 14:21 Nr XXXVII/268/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
28.09.2017 14:19 Nr XXXVII/267/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
28.09.2017 13:57 Nr XXXVII/266/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
28.09.2017 13:56 Nr XXXVII/265/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
28.09.2017 13:42 Nr XXXVII/263/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
28.09.2017 13:38 Nr XXXVII/262/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli...
28.09.2017 13:07 Nr XXXVII/260/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
17.08.2017 14:38 Nr XXXVI/257/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
17.08.2017 14:37 Nr XXXVI/256/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
17.08.2017 14:21 Nr XXXVI/253/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
17.08.2017 14:10 Nr XXXVI/251/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
17.08.2017 14:06 Nr XXXVI/250/2017 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
17.08.2017 13:52 Nr XXXVI/248/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
23.06.2017 09:53 Nr XXXV/242/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
08.05.2017 08:27 Nr XXXIII/233/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

1 2 następna