Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 10:32 Nr XL/307/2017 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
29.12.2017 10:31 Nr XL/306/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat umowy najmu nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 102a
29.12.2017 10:28 Nr XL/305/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na rok 2018
29.12.2017 10:27 Nr XL/304/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
29.12.2017 10:25 Nr XL/303/2017 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
29.12.2017 10:24 Nr XL/302/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.12.2017 10:23 Nr XL/301/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
29.12.2017 10:20 Nr XL/300/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.12.2017 12:53 Nr XXXIX/299/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Mierzęcicach przy ul. Kościuszki
01.12.2017 12:52 Nr XXXIX/298/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV1972016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
01.12.2017 12:51 Nr XXXIX/297/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości
01.12.2017 12:49 Nr XXXIX/296/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
01.12.2017 12:47 Nr XXXIX/295/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII2792013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013 r.
01.12.2017 12:45 Nr XXXIX/294/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
01.12.2017 12:43 Nr XXXIX/293/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku
01.12.2017 12:42 Nr XXXIX/292/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
01.12.2017 12:40 Nr XXXIX/291/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
01.12.2017 12:38 Nr XXXIX/290/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
26.10.2017 12:45 Nr XXXVIII/289/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
26.10.2017 12:44 Nr XXXVIII/288/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
26.10.2017 12:43 Nr XXXVIII/287/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji
26.10.2017 12:42 Nr XXXVIII/286/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś
26.10.2017 12:40 Nr XXXVIII/285/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Toporowicach o strukturze klas I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Toporowicach o strukturze klas I-III
26.10.2017 12:39 Nr XXXVIII/284/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
26.10.2017 12:38 Nr XXXVIII/283/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

1 2 3 4 następna