Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2017 14:41 Nr 1/XXXI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.03.2017 13:26 Nr 1/XXX Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
08.02.2017 09:43 Nr 3/XXIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej...
08.02.2017 09:36 Nr 2/XXIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowym dzierżawcą
08.02.2017 09:17 Nr 1/XXIX Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
20.01.2017 08:35 Nr 5/XXVIII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2017 r.
20.01.2017 08:33 Nr 4/XXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII-321-2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu...
20.01.2017 08:30 Nr 3/XXVIII Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
20.01.2017 08:29 Nr 2/XXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
20.01.2017 08:26 Nr 1/XXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4