Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2017 10:26 Nr 3/XXXVI Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi
08.08.2017 10:23 Nr 2/XXXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
08.08.2017 10:04 Nr 1/XXXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
19.06.2017 14:29 Nr 5/XXXV Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
19.06.2017 14:28 Nr 4/XXXV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
19.06.2017 14:23 Nr 3/XXXV Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach...
19.06.2017 14:22 Nr 2/XXXV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
19.06.2017 14:18 Nr 1/XXXV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
26.05.2017 09:22 Nr 4/XXXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
26.05.2017 09:05 Nr 3/XXXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej na 2017 rok
26.05.2017 09:02 Nr 2/XXXIV Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2016
26.05.2017 09:01 Nr 1/XXXIV Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok
27.04.2017 12:46 Nr 5/XXXIII Uchwała w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice...
27.04.2017 12:45 Nr 4/XXXIII Projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
27.04.2017 12:41 Nr 3/XXXIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego...
27.04.2017 12:38 Nr 2/XXXIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
27.04.2017 12:35 Nr 1/XXXIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
11.04.2017 14:31 Nr 3/XXXII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025
11.04.2017 14:27 Nr 2/XXXII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
11.04.2017 14:23 Nr 1/XXXII Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
23.03.2017 15:05 Nr 6/XXXI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Najdziszowie...
23.03.2017 15:02 Nr 5/XXXI Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2017 rok.
23.03.2017 14:57 Nr 4/XXXI Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
23.03.2017 14:49 Nr 3/XXXI Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
23.03.2017 14:43 Nr 2/XXXI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025

poprzednia 1 2 3 4 następna