Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 08:31 Nr 4/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
20.10.2017 08:29 Nr 3/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
20.10.2017 08:28 Nr 2/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
20.10.2017 08:26 Nr 1/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej na 2017 rok
20.09.2017 14:08 Nr 13/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych...
20.09.2017 14:06 Nr 12/XXXVII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII
20.09.2017 14:03 Nr 11/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchonmości z dotychczasowymi dzierżawcami
20.09.2017 13:59 Nr 10/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomności Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120.
20.09.2017 13:58 Nr 9/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
20.09.2017 13:57 Nr 8/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
20.09.2017 13:56 Nr 7/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
20.09.2017 13:53 Nr 6/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
20.09.2017 13:48 Nr 5/XXXVII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
20.09.2017 13:40 Nr 4/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
20.09.2017 13:36 Nr 3/XXXVII Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI2272017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r
20.09.2017 13:30 Nr 2/XXXVII w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
20.09.2017 13:25 Nr 1/XXXVII Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017
08.08.2017 10:44 Nr 11/XXXVI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
08.08.2017 10:42 Nr 10/XXXVI Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w Toporowicach
08.08.2017 10:41 Nr 9/XXXVI Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
08.08.2017 10:36 Nr 8/XXXVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
08.08.2017 10:39 Nr 7/XXXVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
08.08.2017 10:33 Nr 6/XXXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r....
08.08.2017 10:31 Nr 5/XXXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r....
08.08.2017 10:28 Nr 4/XXXVI Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice

poprzednia 1 2 3 4 następna