Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2017 13:09 Nr 6/XL Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na rok 2018
19.12.2017 13:07 Nr 5/XL Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
19.12.2017 13:06 Nr 4/XL Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
19.12.2017 13:05 Nr 3/XL Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
19.12.2017 13:04 Nr 2/XL Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
19.12.2017 12:56 Nr 1/XL Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
23.11.2017 09:56 Nr 9/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.197.2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
23.11.2017 09:55 Nr 8/XXXIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości
23.11.2017 09:54 Nr 7/XXXIX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
23.11.2017 09:53 Nr 6/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.279.2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013 r.
23.11.2017 09:52 Nr 5/XXXIX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
23.11.2017 09:51 Nr 4/XXXIX Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku
23.11.2017 09:49 Nr 3/XXXIX Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
23.11.2017 09:48 Nr 2/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
23.11.2017 09:45 Nr 1/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
20.10.2017 11:34 Nr 14/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
20.10.2017 11:32 Nr 13/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
20.10.2017 11:30 Nr 12/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji
20.10.2017 08:39 Nr 11/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś
20.10.2017 08:38 Nr 10/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
20.10.2017 08:37 Nr 9/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Toporowicach o strukturze klas I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Toporowicach o strukturze klas I-III
20.10.2017 08:36 Nr 8/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
20.10.2017 08:35 Nr 7/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Lotników Polskich w Mierzęcicach
20.10.2017 08:33 Nr 6/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
20.10.2017 08:32 Nr 5/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi

1 2 3 4 następna