Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2017 14:11 GK.271.5.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mierzęcice”
31.08.2017 14:41 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADANIA PN. : „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości...
24.08.2017 14:42 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Utworzenie żłobka „Bajkowa kraina” w Gminie Mierzęcice w ramach programu „Maluch plus 2017”
17.07.2017 14:50 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn Utworzenie żłobka „Bajkowa kraina” w Gminie M
07.07.2017 11:37 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice – Budynek Urzędu Gminy Mierzęcice
28.06.2017 09:49 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice – Budynek Urzędu Gminy Mierzęcice
22.06.2017 15:20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach
08.06.2017 14:44 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach