Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 10:18 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 09 grudnia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.
02.12.2016 14:49 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
23.11.2016 16:55 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 03 listopada 2016 r. do 14 listopada 2016 r.
27.10.2016 12:06 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi...
17.08.2016 12:46 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 05 sierpnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.
05.08.2016 15:28 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi...
14.06.2016 12:22 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 30 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.
25.05.2016 12:53 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 13 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r.
25.05.2016 12:51 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 13 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r.
23.05.2016 14:57 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...
23.05.2016 14:51 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
23.05.2016 14:45 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
18.05.2016 13:47 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 9 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r.
06.05.2016 15:04 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi...
06.05.2016 14:57 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
29.04.2016 10:24 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...