Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2017 12:23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego
29.12.2016 08:21 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu na PKP obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
23.12.2016 10:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
02.12.2016 09:51 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".
02.12.2016 09:33 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca pn.:" Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000...
28.11.2016 10:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.
09.11.2016 16:12 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej...
04.11.2016 13:48 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia...
20.10.2016 09:13 Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji...
17.10.2016 11:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice...
17.10.2016 11:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce.
30.09.2016 12:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.09.2016 14:03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
23.09.2016 10:22 Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gliwicach o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego...
16.09.2016 14:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
15.09.2016 09:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego
12.09.2016 14:00 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
05.09.2016 09:56 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
02.09.2016 10:35 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
24.08.2016 14:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego
24.08.2016 10:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu opinii w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie budowy gazociągu DN 1000...
12.08.2016 13:11 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
08.08.2016 09:30 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
04.08.2016 10:03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
28.07.2016 15:04 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania adminstracyjnego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich...

1 2 3 następna