Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2017 14:58 Nr XXVII/211/2016 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
19.01.2017 14:55 Nr XXVII/210/2016 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
19.01.2017 14:53 Nr XXVII/207/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
01.12.2016 11:04 Nr XXVI/205/2016 Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2017 i lata następne
01.12.2016 11:00 Nr XXVI/204/2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
01.12.2016 10:51 Nr XXVI/203/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
01.12.2016 10:37 Nr XXVI/201/2016 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
01.12.2016 10:31 Nr XXVI/200/2016 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII1792016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej...
01.12.2016 09:04 Nr XXVI/198/2016 Uchwała sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
02.11.2016 12:54 Nr XXV/193/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
03.10.2016 15:17 Nr XXIV/192/2016 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w sołectwie Boguchwałowice
03.10.2016 15:16 Nr XXIV/187/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
03.10.2016 15:14 Nr XXIII/182/2016 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Najdziszów.
03.10.2016 15:10 Nr XXIII/180/2016 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
03.10.2016 15:08 Nr XXIII/179/2016 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
03.10.2016 15:07 Nr XXIII/177/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
27.06.2016 10:52 Nr XXII/171/2016 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
27.06.2016 10:51 Nr XXII/170/2016 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
27.06.2016 10:50 Nr XXII/169/2016 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
27.06.2016 10:46 Nr XXII/167/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
02.06.2016 08:48 Nr XXI/163/2016 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
02.06.2016 08:47 Nr XXI/162/2016 Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
02.06.2016 08:46 Nr XXI/158/2016 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
28.04.2016 12:28 Nr XX/154/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
01.04.2016 11:37 Nr XIX/149/2016 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego...

1 2 następna