Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2016 10:31 Nr 6/XXVII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2017 rok
22.12.2016 10:30 Nr 5/XXVII Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
22.12.2016 10:28 Nr 4/XXVII Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017
22.12.2016 10:27 Nr 3/XXVII Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
22.12.2016 10:21 Nr 2/XXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
22.12.2016 10:19 Nr 1/XXVII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
23.11.2016 12:23 Nr 9/XXVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
23.11.2016 12:21 Nr 8/XXVI Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2017 i lata następne.
23.11.2016 12:20 Nr 7/XXVI Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku
23.11.2016 12:19 Nr 6/XXVI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
23.11.2016 12:17 Nr 5/XXVI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...
23.11.2016 12:16 Nr 4/XXVI Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
23.11.2016 12:15 Nr 3/XXVI Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII 179 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
23.11.2016 12:14 Nr 2/XXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
23.11.2016 12:12 Nr 1/XXVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
24.10.2016 09:09 Nr 4/XXV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przeczycach przy ul. Podbiele
24.10.2016 09:04 Nr 3/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III 25 2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego...
24.10.2016 09:02 Nr 2/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
24.10.2016 09:01 Nr 1/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
23.09.2016 09:11 Nr 6/XXIV Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w sołectwie Boguchwałowice.
23.09.2016 09:09 Nr 5/XXIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami.
23.09.2016 09:03 Nr 4/XXIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej
23.09.2016 08:59 Nr 3/XXIV Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
23.09.2016 08:55 Nr 2/XXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
23.09.2016 08:50 Nr 1/XXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

1 2 3 4 następna