Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2017 15:05 Nr XXVII/210/2016 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
19.01.2017 15:03 Nr XXVII/209/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
19.01.2017 15:01 Nr XXVII/208/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
19.01.2017 14:59 Nr XXVII/207/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
27.12.2016 13:12 Nr 4200/IV/248/2016 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
27.12.2016 13:02 Nr 4200/IV/247/2016 Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok...
01.12.2016 10:22 Nr XXVI/199/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
01.12.2016 08:54 Nr XXVI/198/2016 Uchwała sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
31.10.2016 11:07 Nr XXV/194/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
31.10.2016 11:06 Nr XXV/193/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
03.10.2016 14:43 Nr XXIV/188/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
03.10.2016 14:35 Nr XXIV/187/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
02.09.2016 09:43 Nr XXIII/178/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
02.09.2016 09:38 Nr XXIII/177/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
04.07.2016 08:19 Nr 4200/III/72/2016 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia...
27.06.2016 09:04 Nr XXII/168/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
27.06.2016 09:03 Nr XXII/167/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
28.04.2016 12:21 Nr XX/155/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
28.04.2016 12:16 Nr XX/154/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
01.04.2016 11:32 Nr XIX/148/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
01.04.2016 11:23 Nr XIX/147/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
15.03.2016 15:13 Nr 4200/III/12/2016 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice...
22.02.2016 10:37 Nr XVIII/135/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
22.02.2016 10:31 Nr XVIII/134/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
30.12.2015 15:19 Nr XVI/123/2015 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok