Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2006 10:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o modernizacji gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Wolności.
19.12.2005 14:51 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zamieszczenia w publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
07.11.2005 15:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Wesoła
07.11.2005 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona
19.10.2005 12:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dotyczącej rewitalizacji terenów powojskowych.
16.09.2005 11:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rewitalizacji obszarów powojskowych.
16.09.2005 11:02 Informacja w sprawie rozbudowy istniejącej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej.
02.09.2005 11:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu od ulicy Wesołej do ulicy Warszawskiej.
02.09.2005 11:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona, etap I.
02.09.2005 11:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II (strona zachodnia).
30.08.2005 11:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o granicach i numerach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.
10.08.2005 11:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o granicach i numerach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
05.07.2005 09:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
05.07.2005 09:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mierzęcice – Centrum oraz Nowa Wieś, Najdziszów, Zawada i Sadowie.
27.05.2005 12:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika przy ul. Swobody.
27.04.2005 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie budowy chodnika przy ul. Swobody.
07.04.2005 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
17.03.2005 11:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszchnej akcji odszczurzania.
17.03.2005 11:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu akcji porządkowej na terenie Gminy Mierzęcice.
17.03.2005 11:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zamieszczenia w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.