Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 09:02 Nr XV/115/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze w sołectwie Przeczyce.
01.12.2015 09:00 Nr XV/114/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce.
01.12.2015 08:59 Nr XV/112/2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek.
01.12.2015 08:57 Nr XV/111/2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok...
01.12.2015 08:56 Nr XV/110/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
30.11.2015 14:23 Nr XV/108/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
01.10.2015 14:18 Nr XIII/97/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
01.09.2015 13:08 Nr XII/91/2015 Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości...
01.09.2015 10:28 Nr XII/88/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
26.06.2015 14:36 Nr IX/69/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
22.04.2015 15:46 Nr VIII/63/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
27.03.2015 09:23 Nr VI/57/2015 Uchwała w sprawie ustalenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2015 i lata następne.
27.03.2015 08:58 Nr VI/55/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
05.03.2015 11:24 Nr V/45/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
02.02.2015 11:05 Nr IV/35/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.