Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2015 14:36 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 10 września do 17 września 2015 r.
03.09.2015 14:36 Informacja o konsultacjach społecznych projektu Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach, przeprowadzony w dniach od 10 września do 17 września 2015 r.
25.08.2015 12:32 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2015 r.
03.08.2015 14:37 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice prowadzonych w dniach od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2015 r.
24.06.2015 16:54 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 19 czerwca do 23 czerwca 2015 r.
11.06.2015 14:53 Informacja o konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice prowadzonych w dniach od 19 czerwca do 23 czerwca 2015 r.
18.05.2015 14:13 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od dnia 8 maja do dnia 15 maja 2015r.
30.04.2015 12:04 Informacja o konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice prowadzonych w dniach od 8 maja do 15 maja 2015 r.
05.03.2015 14:38 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od dnia 27 stycznia do dnia 9 lutego 2015r.
28.01.2015 10:46 Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2015 rok.