Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2015 14:52 Nr 7/VI Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice
19.03.2015 14:50 Nr 6/VI Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice
19.03.2015 14:49 Nr 5/VI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
19.03.2015 14:48 Nr 4/VI Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2015 i lata następne
19.03.2015 14:47 Nr 3/VI Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej
19.03.2015 14:46 Nr 2/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
19.03.2015 14:44 Nr 1/VI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
27.02.2015 09:33 Nr 12/V Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
27.02.2015 09:25 Nr 11/V Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
27.02.2015 09:00 Nr 10/V Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
20.02.2015 13:59 Nr 9/V Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
20.02.2015 13:58 Nr 8/V Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II 7 2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
20.02.2015 13:55 Nr 7/V Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II 7 2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
20.02.2015 13:51 Nr 6/V Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2015 rok
20.02.2015 13:47 Nr 5/V Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach
20.02.2015 13:45 Nr 4/V Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
20.02.2015 13:35 Nr 3/V Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
20.02.2015 13:34 Nr 2/V Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
20.02.2015 13:32 Nr 1/V Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
26.01.2015 09:07 Nr 3/IV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2015 rok
26.01.2015 08:52 Nr 2/IV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
26.01.2015 08:49 Nr 1/IV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

poprzednia 1 2 3 4