Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2015 09:11 Nr 6/X Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
18.06.2015 09:05 Nr 5/X Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
18.06.2015 09:03 Nr 4/X Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
18.06.2015 08:55 Nr 3/X Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
18.06.2015 08:53 Nr 2/X Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy.
18.06.2015 08:51 Nr 1/X Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.
21.05.2015 08:42 Nr 10/IX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności i ul. Widokowej.
21.05.2015 08:37 Nr 9/IX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boguchwałowicach przy zbiegu ulic Buczka, Sokołów i Białej.
21.05.2015 08:34 Nr 8/IX Projekt uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach imienia Lotników Polskich.
21.05.2015 08:29 Nr 7/IX Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.05.2015 08:26 Nr 6/IX Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
21.05.2015 08:15 Nr 5/IX Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
21.05.2015 08:12 Nr 4/IX Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2014.
21.05.2015 08:08 Nr 3/IX Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2014
21.05.2015 08:06 Nr 2/IX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
21.05.2015 07:54 Nr 1/IX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
22.04.2015 16:06 Nr 6/VIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
22.04.2015 16:03 Nr 5/VIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
22.04.2015 16:02 Nr 4/VIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
16.04.2015 10:51 Nr 3/VIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przeczycach w drodze bezprzetargowej
16.04.2015 10:47 Nr 2/VIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
16.04.2015 10:43 Nr 1/VIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
07.04.2015 10:03 Nr 2/VII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
30.03.2015 09:04 Nr 1/VII Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom...
26.03.2015 15:28 Nr 8/VI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice

poprzednia 1 2 3 4 następna