Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2015 08:32 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej Projekt robót geologicznych...
17.12.2015 13:59 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.12.2015 14:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
30.11.2015 13:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Przeczyce...
27.11.2015 10:56 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1...
26.11.2015 12:55 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa układu...
24.11.2015 12:29 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022".
23.11.2015 13:36 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo...
16.11.2015 15:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
16.11.2015 10:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
09.11.2015 11:37 Informacja dot. zamieszczania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym
19.10.2015 08:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice” w Pyrzowicach
14.10.2015 15:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
07.10.2015 15:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
05.10.2015 14:53 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła...
21.09.2015 11:20 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice.
10.09.2015 14:40 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
02.09.2015 15:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
05.08.2015 14:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.07.2015 09:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
10.07.2015 11:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10.07.2015 11:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.07.2015 14:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.06.2015 08:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
16.06.2015 07:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych”.

1 2 następna