Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2015 08:33 0050.70.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2014 rok
18.05.2015 08:28 0050.69.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymmi ustawami
18.05.2015 08:27 0050.68.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
18.05.2015 08:25 0050.67.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.04.2015 11:42 0050.66.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji...
30.04.2015 11:41 0050.65.1.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2015 roku.
30.04.2015 08:23 0050.65.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok
28.04.2015 10:03 0050.64.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2015 roku
28.04.2015 10:02 0050.63.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
28.04.2015 10:00 0050.62.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
28.04.2015 09:58 0050.61.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
28.04.2015 08:46 0050.60.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu..
28.04.2015 08:45 0050.59.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
28.04.2015 08:40 0050.58.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
24.04.2015 15:05 0050.57.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych...
23.04.2015 09:57 0050.56.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
22.04.2015 11:45 0050.55.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
22.04.2015 11:44 0050.54.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22.04.2015 11:42 0050.53.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.04.2015 11:41 0050.52.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
22.04.2015 11:39 0050.51.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
09.04.2015 14:29 0050.50.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2015 roku
08.04.2015 09:21 0050.49.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice w 2015 r.
08.04.2015 09:19 0050.48.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
08.04.2015 09:17 0050.47.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna