Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2015 09:35 0050.96.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości..
17.07.2015 09:30 0050.95.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu..
17.07.2015 09:28 0050.94.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
17.07.2015 09:27 0050.93.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania w administrowanie Gminnego Zakładowi Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach sieci kanalizacji...
02.07.2015 14:37 0050.92.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej działkę nr 580-203 przeznaczonej do dzierżawy
02.07.2015 14:35 0050.91.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
02.07.2015 14:33 0050.90.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
02.07.2015 14:32 0050.89.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
02.07.2015 14:31 0050.88.2015 Zarządzenie Wójta Gmiy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
02.07.2015 14:28 0050.86.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice
10.06.2015 11:24 0050.85.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
10.06.2015 11:21 0050.84.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2015 roku
03.06.2015 13:54 0050.83.2015 Zarządzenie Wójta gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
03.06.2015 13:53 0050.82.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
03.06.2015 13:51 0050.81.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
03.06.2015 13:50 0050.80.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu na Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2015
03.06.2015 13:49 0050.79.2015 Zarządzenie Wójta gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
03.06.2015 13:47 0050.78.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
03.06.2015 13:46 0050.77.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
03.06.2015 13:45 0050.76.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
03.06.2015 13:42 0050.75.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych...
18.05.2015 08:43 0050.74.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
18.05.2015 08:39 0050.73.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
18.05.2015 08:38 0050.72.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
18.05.2015 08:35 0050.71.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2014 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna