Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 09:24 0050.121.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
03.09.2015 14:48 0050.120.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
03.09.2015 12:19 0050.119.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
25.08.2015 13:31 0050.118.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
25.08.2015 13:30 0050.117.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
25.08.2015 13:29 0050.116.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
25.08.2015 13:25 0050.115.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2015
20.08.2015 15:15 0050.114.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna
20.08.2015 15:14 0050.113.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakowego Pani Edyty Kowal-Wencel...
20.08.2015 15:12 0050.112.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Joanny Kocjan...
20.08.2015 15:10 0050.111.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Katarzyny Feliszewskiej...
20.08.2015 15:09 0050.110.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
17.08.2015 15:44 Nr 0050.109.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji do spraw referendum...
14.08.2015 13:53 0050.108.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji zgłoszonych do konkursu na Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2015
14.08.2015 13:52 0050.107.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
14.08.2015 13:51 0050.106.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
14.08.2015 13:50 0050.105.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
05.08.2015 15:56 0050.104.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice
05.08.2015 15:55 0050.103.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
05.08.2015 15:53 0050.102.2015 Zarządzenie Wójta Gmiy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
05.08.2015 15:52 0050.101.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za II kwartał 2015 roku
05.08.2015 15:51 0050.100.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
05.08.2015 15:50 0050.99.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
05.08.2015 15:48 0050.98.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
05.08.2015 15:41 0050.97.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Mierzęcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna