Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2015 11:48 0050.146.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie opracowania Planu akcji kurierskiej i Planu rozplakatowania obwieszczeń
22.10.2015 09:14 0050.145.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej przeznaczonej do sprzedaży
21.10.2015 13:30 0050.144.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
21.10.2015 13:29 0050.143.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
21.10.2015 13:28 0050.142.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
21.10.2015 13:26 0050.141.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
21.10.2015 13:24 0050.140.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
08.10.2015 15:16 0050.139.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w spawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
07.10.2015 11:53 0050.138.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych...
07.10.2015 11:49 0050.137.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
07.10.2015 11:03 0050.136.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
07.10.2015 11:01 0050.135.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
07.10.2015 10:59 0050.134.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
07.10.2015 10:55 0050.133.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia
30.09.2015 11:00 0050.132.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej przeznaczonych do sprzedaży
30.09.2015 10:58 0050.131.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
30.09.2015 10:57 0050.130.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.09.2015 09:39 0050.129.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
29.09.2015 09:32 0050.128.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
29.09.2015 09:30 0050.127.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
21.09.2015 09:32 0050.126.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej, przeznaczonej do sprzedaży
14.09.2015 09:30 0050.125.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego "Czarna Przemsza 2015"
04.09.2015 13:53 Nr 0050.124.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.116.2015 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 21 sierpnia 2015r.
04.09.2015 09:28 0050.123.2015 Zarządzenie Wójta gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
04.09.2015 09:26 0050.122.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna